Jesteś tutaj:  HOME  »  FIRMA  »  POLITYKA JAKOŚCI  »  REACH
REACH
Firma WITOPLAST spełnia wymagania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Podstawowe cele rozporządzenia REACH to zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami stwarzanymi przez chemikalia wytwarzane, importowane i stosowane lub wprowadzane do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej, głównie przez:
  • zapewnienie skutecznego zarządzania ryzykiem związanym ze stosowaniem substancji i preparatów chemicznych w środowisku pracy (ocena zagrożeń i narażenia na substancje chemiczne),
  • zachęcanie do docelowego zastępowania substancji wzbudzających duże obawy substancjami mniej niebezpiecznymi, a także technologii niebezpiecznych mniej niebezpiecznymi, o ile odpowiednie rozwiązania alternatywne są dostępne i możliwe do zastosowania z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia.
REACH nakłada na uczestników tzw. łańcucha dostawy obowiązek przekazywania informacji dotyczących niebezpiecznych właściwości substancji, zagrożeń dla zdrowia lub środowiska oraz stosowanych środków redukcji ryzyka.

Przekazywanie tych informacji będzie się odbywało zarówno w dół, jak i w górę łańcucha dostawy.

Zgodnie z definicją rozporządzenia nasza rola w łańcuchu dostaw została określona jako dalszy użytkownik.

Na podstawie posiadanej wiedzy i informacji, którymi dysponujemy oświadczamy iż wyroby produkowane przez naszą firmę nie uwalniają substancji w sposób zamierzony i nie podlegają rejestracji, zarówno wstępnej jak i pełnej.

W naszych wyrobach nie używane są substancje, które mieściłyby się w kryteriach określających je jako Substancje Wzbudzające Szczególnie Duże Obawy (SVHC).
 
INFOLINIA: +48 25 7527095,
Stawiamy na dynamiczny rozwój. Zobacz krótki film, który wprowadzi Cię w świat naszych produktów i usług
 

Firma
Polityka jakości
Zapytanie online
Kariera
Kontakt
Newsletter
Strefa klienta
KATALOG PRODUKTÓW
© Witoplast 2011 . All rights reserved
Designed by MOUTON interactive
© WITOPLAST Kisielińscy spółka jawna 2021
wersja polska wersja polska
english version english version