Jesteś tutaj:  HOME  »  FIRMA  »  POLITYKA JAKOŚCI  »  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
W celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym firma podejmuje odpowiednie działania zgodne z krajowymi, wspólnoty UE oraz międzynarodowymi uregulowaniami prawnymi.

Produkty firmy WITOPLAST zapewniają zgodność z prawem żywnościowym:
  • rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Spełnia zasadę niniejszego rozporządzenia, że wszelkie materiały lub wyroby przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością muszą być wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych.
  • rozporządzenia (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
W szczególności spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia określające wymogi dotyczące składu oraz limity migracji globalnej materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych m.in. połączonych klejami i pokrytych nadrukiem.

W drodze odstępstwa w przypadku wyrobu z tworzyw sztucznych warstwa z tworzyw sztucznych, która nie jest w bezpośrednim kontakcie z żywnością i jest oddzielona od żywności barierą funkcjonalną, może być produkowana z wykorzystaniem substancji niewymienionych w unijnym wykazie lub wykazie tymczasowym.
  • rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki w odniesieniu do wytwarzania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Spełnia zasadnicze wymagania ustanowione w rozporządzeniu dotyczące zasad wytwarzania wyrobów zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, a w szczególności określone w załączniku zasady podczas procesów obejmujących stosowanie farb drukarskich na stronie materiału lub wyrobu niemającej kontaktu z żywnością.
  • rozporządzenia (WE) nr 1895/2005 w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych (jak BADGE, BFDGE, NOGE) w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.
  • dyrektywy 94/62/WE sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
Spełnia wymagania dyrektywy w szczególności dotyczące minimalizowania w opakowaniach zawartości substancji niebezpiecznych dla środowiska oraz całkowitego poziomu koncentracji metali ciężkich (Hg, Cd, Pb i Cr (VI) w opakowaniach które nie przekraczają 100 ppm wagi.
 
INFOLINIA: +48 25 7527095,
Stawiamy na dynamiczny rozwój. Zobacz krótki film, który wprowadzi Cię w świat naszych produktów i usług
 

Firma
Polityka jakości
Zapytanie online
Kariera
Kontakt
Newsletter
Strefa klienta
KATALOG PRODUKTÓW
© Witoplast 2011 . All rights reserved
Designed by MOUTON interactive
© WITOPLAST Kisielińscy spółka jawna 2021
wersja polska wersja polska
english version english version