Jesteś tutaj:  HOME  »  FIRMA  »  POLITYKA JAKOŚCI  »  POLITYKA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ
POLITYKA JAKOŚCI ZDROWOTNEJ
Stałym dążeniem naszej firmy jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i odpowiedniego bezpieczeństwa wyrobów. W tym celu firma WITOPLAST realizuje politykę zapewnienia jakości zdrowotnej zgodnie z wdrożonym systemem HACCP w oparciu o wytyczne Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) oraz zasadach Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej.

Zapewnienie jakości zdrowotnej osiągane jest m.in. przez sprawne funkcjonowanie systemu HACCP.

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń żywności, z punktu widzenia jej bezpieczeństwa oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji.

Firma podejmuje działania zgodne z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP - Good Manufacturing Practice) w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania produktu. Ma na celu zapewnienie powtarzalności i jednorodności wyrobów poprzez ścisły nadzór nad całym procesem produkcji - od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do składowania i dystrybucji wyrobów gotowych. Pozwala więc na eliminowanie wszelkich sytuacji grożących zanieczyszczeniem wyrobu obcymi substancjami i ciałami chemicznymi, fizycznymi oraz szkodliwą mikroflorą.

Wymagania odnośnie Dobrych Praktyk Produkcyjnych przedstawiane są w różnego typu dokumentach, między innymi Rozporządzeniach WE (prawodawstwo unijne), rozporządzeniach krajowych oraz normach międzynarodowych.

Obecnie, ze względu na potencjalne skutki dla użytkowników, wymagania GMP stosowane są w:
  • branży farmaceutycznej: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.10.2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008 nr 184 poz. 1143);
  • branży spożywczej: Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75 z późn. zm.);
  • branży kosmetycznej: norma ISO 22716 (zawierająca GMP powołane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009r. dotyczące produktów kosmetycznych.
Firma WITOPLAST podejmuje również działania zgodne z Dobrą Praktyką Higieniczną (GHP – Good Hygiene Practice) w celu zapewnienia, aby produkcja wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywała się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną zgodnie z przeznaczeniem poprzez utrzymanie odpowiednich warunków higienicznych i ich kontroli na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji.
 
INFOLINIA: +48 25 7527095,
Stawiamy na dynamiczny rozwój. Zobacz krótki film, który wprowadzi Cię w świat naszych produktów i usług
 

Firma
Polityka jakości
Zapytanie online
Kariera
Kontakt
Newsletter
Strefa klienta
KATALOG PRODUKTÓW
© Witoplast 2011 . All rights reserved
Designed by MOUTON interactive
© WITOPLAST Kisielińscy spółka jawna 2021
wersja polska wersja polska
english version english version